กิจกรรมทำโป่งดินเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ป่าที่อาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

กิจกรรมทำโป่งดินเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ป่าที่อาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ในวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 พนักงานบริษัท บิซรีซอร์ส จำกัด ร่วมกับเขตจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 1 จัดกิจกรรม CSR ทำโป่งดินเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ป่าที่อาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.