โครงการ “สานฝัน ปันโอกาส สู่ความสําเร็จด้านการศึกษาที่ยั่งยืน ปีที่ 4”

โครงการ “สานฝัน ปันโอกาส สู่ความสําเร็จด้านการศึกษาที่ยั่งยืน ปีที่ 4”

ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษา บุตรเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ปีที่ 4

ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ผ่านไทยรุ่งกรุ๊ป ร่วมกับ Partners สนับสนุนด้านการศึกษาฯ และภารกิจผู้พิทักษ์ป่า ให้กับบุตร และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งต่อเนื่องปีที่ 4 ณ เขตรักษาพันธุ์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี โดยมี Partners เข้าร่วมทั้งสิ้น 54 บริษัท

Leave a Comment

Your email address will not be published.