ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจใหม่ TRP และ TVP

ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจใหม่ TRP และ TVP

ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อเป็นการปรับทิศทาง และกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และตอบโจทย์กับลูกค้าที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันทางธุรกิจในอนาคตได้ บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (TRP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TVP)

Read more
กิจกรรมทำโป่งดินเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ป่าที่อาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

กิจกรรมทำโป่งดินเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ป่าที่อาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ในวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 พนักงานบริษัท บิซรีซอร์ส จำกัด ร่วมกับเขตจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 1 จัดกิจกรรม CSR ทำโป่งดินเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ป่าที่อาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Read more
วันต่อต้านคอร์รัปชัน รวมพลังอาสาสู้โกง ปี 2562

วันต่อต้านคอร์รัปชัน รวมพลังอาสาสู้โกง ปี 2562

ภาพบรรยากาศงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน รวมพลังอาสาสู้โกง” ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 กลุ่มบริษัทไทยรุ่ง นำโดยผู้บริหาร และพนักงาน ได้เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน รวมพลังอาสาสู้โกง” ประจำปี 2562 ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

Read more
การอบรมหลักสูตร จป.บริหาร

การอบรมหลักสูตร จป.บริหาร

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร จป.บริหาร (หลักสูตร 2 วัน) โดยจัดขึ้นในวันที่ 7 และ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องอบรม ศูนย์การค้าวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69มีวัตถุประสงค์ดังนี้1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย2. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ถึงปัญหา สาเหตุและความสูญเสียที่เกิดจากประสบอันตรายและเจ็บป่วยจากการทำงานในสถานประกอบการ3. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ วิธีการในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานประกอบการ4. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยและการจัดองค์กร5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

Read more
“Thairung ให้เลือด ให้ชีวิต” ครั้งที่ 2 ปี 2562

“Thairung ให้เลือด ให้ชีวิต” ครั้งที่ 2 ปี 2562

ภาพบรรยากาศ การบริจาคเลือด “THAIRUNG ให้เลือด ให้ชีวิต” ครั้งที่ 2 ปี 2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร พนักงานในกลุ่มไทยรุ่ง และลูกค้า ได้ร่วมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ในโครงการ “THAIRUNG ให้เลือด ให้ชีวิต” ครั้งที่ 2 ปี 2562 ณ ศูนย์การค้าวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69 โดยมีจํานวนผู้ลงทะเบียนกว่า 137คน และสามารถบริจาคโลหิตได้104 คน

Read more
โครงการ “สานฝัน ปันโอกาส สู่ความสําเร็จด้านการศึกษาที่ยั่งยืน ปีที่ 3”

โครงการ “สานฝัน ปันโอกาส สู่ความสําเร็จด้านการศึกษาที่ยั่งยืน ปีที่ 3”

ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษา บุตรเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ปีที่ 3 ในวันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านไทยรุ่งกรุ๊ป ร่วมกับ Partners สนับสนุนด้านการศึกษาฯ และภารกิจผู้พิทักษ์ป่า ให้กับบุตร และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ต่อเนื่องปีที่ 3 ณ เขตรักษาพันธุ์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

Read more
“Thairung ให้เลือด ให้ชีวิต” ครั้งที่ 1 ปี 2562

“Thairung ให้เลือด ให้ชีวิต” ครั้งที่ 1 ปี 2562

ภาพบรรยากาศ การบริจาคเลือด “THAIRUNG ให้เลือด ให้ชีวิต” ครั้งที่ 1 ปี 2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มไทยรุ่ง ได้ร่วมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ในโครงการ “THAIRUNG ให้เลือด ให้ชีวิต” ครั้งที่ 1 ปี 2562 ณ ศูนย์บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ โดยมีจํานวน ผู้บริจาคโลหิต ทั้งสิ้น 84 ท่าน ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 น.

Read more
โครงการ “สานฝัน ปันโอกาส สู่ความสําเร็จด้านการศึกษาที่ยั่งยืน ปีที่ 4”

โครงการ “สานฝัน ปันโอกาส สู่ความสําเร็จด้านการศึกษาที่ยั่งยืน ปีที่ 4”

ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษา บุตรเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ปีที่ 4 ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ผ่านไทยรุ่งกรุ๊ป ร่วมกับ Partners สนับสนุนด้านการศึกษาฯ และภารกิจผู้พิทักษ์ป่า ให้กับบุตร และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งต่อเนื่องปีที่ 4 ณ เขตรักษาพันธุ์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี โดยมี Partners เข้าร่วมทั้งสิ้น 54 บริษัท

Read more
งานประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2561

งานประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2561

ภาพบรรยากาศการจัดงานประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติพนักงาน ประจำปี 2561 กลุ่มไทยรุ่งเทรดดิ้ง และกลุ่มไทยรุ่งพร็อพเพอร์ตี้ ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ดร. อุดม เฟื่องฟุ้ง ชั้น 5 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี

Read more