ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจใหม่ TRP และ TVP

ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจใหม่ TRP และ TVP

ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อเป็นการปรับทิศทาง และกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และตอบโจทย์กับลูกค้าที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันทางธุรกิจในอนาคตได้ บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (TRP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TVP)

Read more
วันต่อต้านคอร์รัปชัน รวมพลังอาสาสู้โกง ปี 2562

วันต่อต้านคอร์รัปชัน รวมพลังอาสาสู้โกง ปี 2562

ภาพบรรยากาศงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน รวมพลังอาสาสู้โกง” ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 กลุ่มบริษัทไทยรุ่ง นำโดยผู้บริหาร และพนักงาน ได้เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน รวมพลังอาสาสู้โกง” ประจำปี 2562 ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

Read more