งานประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2561

งานประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2561

ภาพบรรยากาศการจัดงานประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติพนักงาน ประจำปี 2561 กลุ่มไทยรุ่งเทรดดิ้ง และกลุ่มไทยรุ่งพร็อพเพอร์ตี้ ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ดร. อุดม เฟื่องฟุ้ง ชั้น 5 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี

Read more