• ไม่ว่าคุณจะผิดหวังจากความรักรูปแบบไหน ขอให้คุณคิดว่ามันเป็นบทเรียนดีๆ ที่ผ่านเข้ามาให้คุณได้ทดสอบจิตใจ อาจจะทําให้คุณไม่มีความสุขจากความทุกข์ ความเสียใจและความเจ็บปวดใจจากความผิดหวัง ขอให้คุณได้เรียนรู้ว่า คนอื่นเป็นปัจจัยภายนอกที่คุณไม่สามารถที่จะควบคุมได้ แต่ตัวคุณเองสามารถควบคุมตัวเองได้ จงเรียนรู้จากความเจ็บปวดเหล่าน้นัแลว้กา้วเดินต่อไป เชื่อเถอะว่า “ความเจ็บปวด ความเสียใจ จะค่อยๆ จางหายไปตามกาลเวลา”

  "ไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงชีวิตแทนเราได้ ถ้าเราไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง"

  “ชีวิตคิดบวก” รวมข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิต

  “ชีวิตคิดบวก”รวมข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิต

 • ธุรกิจที่เกิดขึ้นและยืนอยู่ได้ย่อมขึ้นกับ คน ทั้งสิ้น คนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจนั้นเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟู มีรายได้เข้ามามาก แต่ในทางตรงกันข้ามหากคนที่ไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจริงๆ ธุรกิจอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ เนื่องจากธุรกิจทุกชนิด ทุกประเภท จะต้องเจอกับปัญหาใหม่ๆ เข้ามาให้แก้ทุกวัน ผู้บริหารจะต้องแก้ไขอย่างรวดเร็ว ฉับไว
  ดังนั้นผู้บริหารที่ดี ต้องเป็นผู้นำวิสัยทัศน์ เป็น CEO ที่กล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกและสามารถนำพาองค์กรให้พ้นวิกฤตจากภาวะขาดทุนให้กลับมาได้กำไร

  ประโยชน์จากแง่มุมทั้งหลายในเล่มนี้ถือเป็นกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนให้เราเลือกำรับรู้แงคิดของ CEO เพื่อนำไปปรับปรุงธุรกิจและชีวิติกันตามสมควร

  สุดยอดคน ความคิดสุดยอด ระดับโลก 1

  สุดยอดคน ความคิดสุดยอด ระดับโลก 1

 • Automotive Everyday technology features to come as standard equipment on Eco-car อุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่ Smart Electronics อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ Agriculture & Biotechnology การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ “อวกาส” เป้าหมายต่อไปของมนุษย์ Food for the Future อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร Robotics “Machine learning in everywhere” อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม Aviation & Logistics อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ Bio fuels & Biochemical อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ Digital อุตสาหกรรมดิจิตอล Medical Hub อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร Well-being & Cosmetic อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม

  Innovation Trends Thailand 4.0

  Innovation Trends Thailand 4.0

 • อนาคตที่เต็มไปด้วยความหวัง และต้อนรับทุกคน เป็นทันที การแบ่งแยกกลุ่มคนตามความแตกต่าง เข้าสู่ยุคแห่งความเป็นหนึ่งเดียวที่ท้าทาย เป็นอิสระ ด้านอายุ เพศ หรือฤดูกาล กําลังกลายเป็นเรื่องเก่า ต่อกันได้ และอยู่ร่วมกันด้วย

  TREND 2018

  TREND 2018

 • Marketing Automation

  Marketing Automation การตลาดแห่งยุคอนาคต

 • “ฉลาดรู้เน็ต” เล่มนี้จะเป็นอีกส่วนสำคัญในการสร้างองค์ความรู้เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะส่งเสริมให้คนไทยคุ้นเคยกับการใช้อินเทอร์เน็ต มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้งาน

  ฉลาดรู้เน็ต Internet of Things

  ฉลาดรู้เน็ต Internet of Things

 • “ฉลาดรู้เน็ต ตอน Trust on Internet (ToI)” มีเป้าหมายให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ เพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันก่อนตกเป็นเหยื่อของภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ด้วยกลเม็ดเคล็ดลับ

  ฉลาดรู้เน็ต Trust on Internet

  ฉลาดรู้เน็ต Trust on Internet

 • “ฉลาดรู้เน็ต Trust on Mobile Internet” เล่มนี้ จะเป็นการต่อยอดเนื้อหาจากเล่มที่ผ่านมา โดยส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการใช้ Mobile Internet อย่างมั่นคงปลอดภัย

  ฉลาดรู้เน็ต Trust on Mobile Internet

  ฉลาดรู้เน็ต Trust on Mobile Internet

 • เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนโชคร้าย ให้กลายเป็นพลังทวีทางการเงิน ด้วยทรัพย์สินที่ทรงพลังที่สุดในโลก

  "ชีวิตที่ติดลบ ไม่ใช่จุดจบของความมั่งคั่ง"

  เปลี่ยนหนี้เป็นอิสรภาพทางการเงิน

  เปลี่ยนหนี้เป็นอิสรภาพทางการเงิน

 • 8 เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์

  8 เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์

 • คู่มือผู้ลงทุนฉบับลงทุนในหุ้น

  คู่มือผู้ลงทุนฉบับลงทุนในหุ้น

 • 3ขั้นตอนวิเคราะห์เจาะลึก ความต้องการลูกค้า บนโลกออนไลน์

  3ขั้นตอนวิเคราะห์เจาะลึก ความต้องการลูกค้า บนโลกออนไลน์

  3ขั้นตอนวิเคราะห์เจาะลึก ความต้องการลูกค้า

  3ขั้นตอนวิเคราะห์เจาะลึก ความต้องการลูกค้า บนโลกออนไลน์

 • Social Media Marketing 101

  Social Media Marketing 101

  Social Media Marketing 101

  Social Media Marketing 101

 • First Steps In Digital Marketing

  First Steps In Digital Marketing

  First Steps In Digital Marketing

  First Steps In Digital Marketing

 • GEN Yการพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่า

  GEN Yการพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่า

  GEN Yการพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่า

  GEN Y การพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่า

 • วัยใส วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต เล่ม 1

 • วัยใส วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต เล่ม 2

 • เทคนิคง่ายๆ สนุกกับภาษาอังกฤษ

 • การพัฒนาเจ้าหน้าที่บริการลูกค้ามืออาชีพ

 • ใช้เน็ตอย่างไร ให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์

 • คู่มือวิธีสร้างแรงจูงใจให้กับผู้อื่น…ในฐานะโค้ช

 • คู่มือการเริ่มต้นเป็นวิทยากรภายในองค์กร

 • การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย 5Q

 • คู่มือจิ๋วเล่มที่ 1 แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา

 • คู่มือจิ๋วเล่มที่ 2 เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ

 • คู่มือจิ๋วเล่มที่ 3 พัฒนาตัวเองกันดีกว่า...ง๊าย..ง่าย

 • คู่มือจิ๋วเล่มที่ 4 เปลี่ยนวิธีคิดใหม่...ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

 • คู่มือจิ๋วเล่มที 5 สนุกกับตัวอักษร A-Z ให้แง่คิดดีๆ

 • ไม่ว่าคุณจะผิดหวังจากความรักรูปแบบไหน ขอให้คุณคิดว่ามันเป็นบทเรียนดีๆ ที่ผ่านเข้ามาให้คุณได้ทดสอบจิตใจ อาจจะทําให้คุณไม่มีความสุขจากความทุกข์ ความเสียใจและความเจ็บปวดใจจากความผิดหวัง ขอให้คุณได้เรียนรู้ว่า คนอื่นเป็นปัจจัยภายนอกที่คุณไม่สามารถที่จะควบคุมได้ แต่ตัวคุณเองสามารถควบคุมตัวเองได้ จงเรียนรู้จากความเจ็บปวดเหล่าน้นัแลว้กา้วเดินต่อไป เชื่อเถอะว่า “ความเจ็บปวด ความเสียใจ จะค่อยๆ จางหายไปตามกาลเวลา”

  "ไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงชีวิตแทนเราได้ ถ้าเราไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง"

  “ชีวิตคิดบวก” รวมข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิต

“ชีวิตคิดบวก”รวมข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิต

E-Book เล่มน้ีแลว้จะสามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และให้กําลังใจแก่ผู้อ่านได้“1 ประโยคส้นั ๆอาจเปลี่ยนความคิดคุณตลอดไป”


บทเรียนโดย : รักษ์ธรรม แสงจันดา

จำนวนบทเรียน : - บทเรียน

จำนวนหน้า : 224 หน้า

 • แทนที่จะมัวแต่คิดในแง่ลบ ว่าทํางานกินเงินเดือนยังไงก็ไม่มีวันรวยเปลี่ยนเป็นคิดว่าทํางานอย่างไรให้ตัวเองรวย วางแผนกลยุทธ์ใหม่ ในด้านการ หาเงินและการใช้เงิน ให้ไปในทางที่สอดคล้องกัน ถ้าเราเป็นคนมีภาระเยอะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ในเรื่องรายได้ในปัจจุบันและ อนาคต

  “ยุคนี้ไม่ใช่ยุคทอง ของข้อมูลข่าวสารอีกต่อไปแล้ว แต่เป็นยุคทอง ของการปรับตัวใครเรียนรู้ยอมรับ และปรับเปลี่ยนได้เร็ว คนนั้นจะเป็นผู้ชนะ”

  มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ

มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ

โยนความเชื่ออที่ว่า "มนุษย์เงินเดือน ไม่มีวันรวยทิ้งไป แล้วบอกตัวเองใหม่ว่าเงินเดือน คือพื้นฐานความมั่งคั่งของชีวิต"


บทเรียนโดย : barista

จำนวนบทเรียน : 15 บทเรียน

จำนวนหน้า : 35 หน้า

 • ธุรกิจที่เกิดขึ้นและยืนอยู่ได้ย่อมขึ้นกับ คน ทั้งสิ้น คนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจนั้นเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟู มีรายได้เข้ามามาก แต่ในทางตรงกันข้ามหากคนที่ไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจริงๆ ธุรกิจอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ เนื่องจากธุรกิจทุกชนิด ทุกประเภท จะต้องเจอกับปัญหาใหม่ๆ เข้ามาให้แก้ทุกวัน ผู้บริหารจะต้องแก้ไขอย่างรวดเร็ว ฉับไว
  ดังนั้นผู้บริหารที่ดี ต้องเป็นผู้นำวิสัยทัศน์ เป็น CEO ที่กล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกและสามารถนำพาองค์กรให้พ้นวิกฤตจากภาวะขาดทุนให้กลับมาได้กำไร

  ประโยชน์จากแง่มุมทั้งหลายในเล่มนี้ถือเป็นกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนให้เราเลือกำรับรู้แงคิดของ CEO เพื่อนำไปปรับปรุงธุรกิจและชีวิติกันตามสมควร

  สุดยอดคน ความคิดสุดยอด ระดับโลก 1

สุดยอดคน ความคิดสุดยอด ระดับโลก 1

รวบรวม CEO เก่งๆมากมายที่จะให้ท่านได้ศึกษาแนวคิดและวิธีการต่างๆ ที่ทำให้เขาเหล่านั้นประสบความสำเร็จ หนังสือเล่มนี้จะช่วยเพิ่มประสบการณ์การบริหาร และวิธีการคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างได้ผลและเฉียบคม!


บทเรียนโดย : รวิโรจน์

จำนวนบทเรียน : 12 บทเรียน

จำนวนหน้า : 154 หน้า

 • สาระสำคัญที่ผู้เขียนสนใจศึกษาค้นคว้าและตั้งใจว่าจะปาฐกถาก็คือ การวิเคราะห์ความสำเร็จของบุคคลสำคัญของโลกสี่คนโดยมองผ่านกรอบการวิเคราะห์ของพุทธธรรม บุคคลสำคัญสี่คนนั้นประกอบด้วย
  ๑. รามานุจัน อัจฉริยะแห่งโลกคณิตศาสตร์
  ๒. เดอะบีตเทิลส์วงดนตรีอัจฉริยะ
  ๓. สตีฟ จอบส์ นวัตกรผู้ก่อตั้ง บริษัท แอปเปิล
  ๔. บิล เกตส์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท ไมโครซอฟท์

  เรียนรู้จากความตาย ของชายผู้เกิดมาเขย่าโลก

  เวลาเรามีจำกัด

เวลาเรามีจำกัด

สตีฟ จอบส์เป็นนวัตกรผู้สร้างนวัตกรรมมาทั้งชีวิต ด้วยเหตุนี้แม้ในวาระสุดท้ายชายคนนี้ก็ไม่วายที่จะตายอย่างมีนวัตกรรม นวัตกรรมแห่งความตายของสตีฟ จอบส์เป็นอย่างไร คำตอบมีอยู่แล้วในหนังสือเล่มนี้


บทเรียนโดย : ว.วชิรเมธี

จำนวนบทเรียน : 5 บทเรียน

จำนวนหน้า : 30 หน้า

 • ในแต่ละวัน เวลาที่คุณสื่อสารกับคนอื่น มีคำมากมายที่คุณพูดและเขียนออกไป แต่คุณรู้หรือไม่ว่า ในบรรดาคำเหล่านั้น มีเพียงคำไม่กี่คำที่มีพลังถึงขั้นเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงๆ แล้วคุณจะไปเอาคำเหล่านั้นมาจากไหน หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ

  "ชีวิตคุณจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับคำที่คุณเลือกใช้ แค่ใช้คำอย่างฉลาด คุณก็สามารถเพิ่มโอกาสจาก 0 เป็น 100 ได้อย่างง่ายดาย"

  แค่ใช้คําให้ฉลาดก็เพิ่มโอกาสจาก 0 เป็น 100

แค่ใช้คําให้ฉลาดก็เพิ่มโอกาสจาก 0 เป็น 100

เคล็ดลับ "การใช้คำ" จากนักคิดคำโฆษณามือหนึ่งของญี่ปุ่น แค่ทำตามนี้...แล้วโอกาสดีๆ จะกรูกันเข้ามาหาคุณ


บทเรียนโดย : ซาซากิ เคอิจิ

จำนวนบทเรียน : 3 บทเรียน

จำนวนหน้า : 211 หน้า

 • Carol Dweck นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ศึกษาปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อความสำเร็จและพบว่า Mindset เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จเป็นอย่างมาก

  แนวคิดเรื่อง Mindset ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ถูกใช้ในการพัฒนาในระดับบุคคลและในระดับองค์กร ทั้งในด้านการศึกษา การกีฬา รวมถึงองค์กรธุรกิจต่างๆ

  Mindset คือสิ่งที่ทุกคนมีติดตัว (แต่อาจไม่รู้ตัว) การเปลี่ยน Mindset จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตได้ในหลายๆ ด้าน

  คนที่มี Growth Mindset มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่มี Fixed Mindset

  GROWTH MINDSET การพัฒนากรอบความคิด

GROWTH MINDSET การพัฒนากรอบความคิด

อธิบายถึงแนวคิดเรื่อง Mindset การรู้จัก Mindset ของตัวเอง และวิธีการเปลี่ยน Mindset ของตัวเองที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ


บทเรียนโดย : ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

จำนวนบทเรียน : 4 บทเรียน

จำนวนหน้า : 44 หน้า

 • เคยไหม...เวลาพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่ง จะรู้สึกอาย ประหม่า ขวยเขิน ไม่มั่นใจ
  เคยไหม...เวลาพูดภาษาไทยก็พูดได้ปกติ แต่พอพูดอังกฤษปุ๊บกลายเป็นติดอ่าง ตะกุกตะกัก ไม่ไหลลื่น และไม่เป็นธรรมชาติ
  เคยไหม...เวลาอ่านภาษาอังกฤษก็พออ่านได้อยู่ แต่ถ้าให้พูดทีไรใจแป้วทุกที
  เคยไหม...ที่ไม่กล้าสมัครงานประกาศรับสมัครงานที่เป็นภาษาอังกฤษ เพราะกลัวการถูกสัมภาษณ์เป็น ภาษาอังกฤษ
  และเคยไหม...ที่การที่คุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ เป็นอุปสรรคในการด้าเนินชีวิตหรือในหน้าที่การงาน ของคุณ

  เราจะเรียนรู้เหมือนเด็กน้อยที่เริ่มเรียนภาษาใหม่ เหมือนที่เด็กไทย ฝึกพูดภาษาไทย เหมือนที่เด็กอเมริกัน ฝึกพูดภาษาอังกฤษ

  ฝึึกพูดอังกฤษให้คล่อง โดยไม่ต้องเรียนGrammar

ฝึกพูดอังกฤษให้คล่อง โดยไม่ต้องเรียน Grammar

จะเน้นการเรียนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติเหมือนเด็กเรียนรู้ภาษาใหม่ โดยที่คุณไม่ต้องเรียนและท่องกฏแกรมมาร์ใดๆทั้งสิ้น


บทเรียนโดย : MIND ENGLISH

จำนวนบทเรียน : บทเรียน

จำนวนหน้า : หน้า

 • Automotive Everyday technology features to come as standard equipment on Eco-car อุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่ Smart Electronics อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ Agriculture & Biotechnology การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ “อวกาส” เป้าหมายต่อไปของมนุษย์ Food for the Future อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร Robotics “Machine learning in everywhere” อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม Aviation & Logistics อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ Bio fuels & Biochemical อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ Digital อุตสาหกรรมดิจิตอล Medical Hub อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร Well-being & Cosmetic อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม

  Innovation Trends Thailand 4.0

Innovation Trends Thailand 4.0

เมื่อปลายปี 2016 IDG ได้วิเคราะห์ 10 เทรนด์ธุรกิจอุตสาหกรรมที่น่าจับตามอง ตามนโยบาย THAILAND 4.0


บทเรียนโดย : IDG

จำนวนบทเรียน : - บทเรียน

จำนวนหน้า : 28 หน้า

 • ไบรอัน เกรซี่ ได้ศึกษาแนวทางและเทคนิคของผู้บริหารระดับสูงทั่วโลก แล้วสรุปออกมาเป็นเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการเปลี่ยน "ตัวคุณ" ให้เป็น "ตัวคูณ"

  ถ้าคิดจะก้าวไปข้างหน้า ทักษะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ "การใช้คน"

  ใช้คน 2 คน ให้ได้ผลเท่า 7 คน

ใช้คน 2 คน ให้ได้ผลเท่า 7 คน

ไบรอัน เกรซี่ ได้ศึกษาแนวทางและเทคนิคของผู้บริหารระดับสูงทั่วโลก แล้วสรุปออกมาเป็นเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการเปลี่ยน "ตัวคุณ" ให้เป็น "ตัวคูณ"


บทเรียนโดย : Brian Tracy

จำนวนบทเรียน : บทเรียน

จำนวนหน้า : 239 หน้า

 • ในการทํางานของคุณ กบที่คุณต้องรีบกินโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นคือ กบตัวใหญ่ ๆ ซึ่งหมายถึงงานยาก ๆ ที่ถ้าทําเสร็จจะส่งผลอย่างมหาศาลต่อหน้าที่ การงานและชีวิตของคุณเอง

  ถ้าสิ่งแรกที่คุณทําในตอนเช้าคือการกินกบเป็น ๆ หนึ่งตัว นั่นเท่ากับว่าตลอดทั้งวันจะมีแต่เรื่องดี ๆ

  กินกบตัวนั้นซะ

กินกบตัวนั้นซะ

21 วิธีหยุดการผลัดวันประกันพรุ่งและทำงานให้ได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง


บทเรียนโดย : Brian Tracy

จำนวนบทเรียน : บทเรียน

จำนวนหน้า : 145 หน้า

 • อนาคตที่เต็มไปด้วยความหวัง และต้อนรับทุกคน เป็นทันที การแบ่งแยกกลุ่มคนตามความแตกต่าง เข้าสู่ยุคแห่งความเป็นหนึ่งเดียวที่ท้าทาย เป็นอิสระ ด้านอายุ เพศ หรือฤดูกาล กําลังกลายเป็นเรื่องเก่า ต่อกันได้ และอยู่ร่วมกันด้วย

  TREND 2018

TREND 2018


บทเรียนโดย : TCDC

จำนวนบทเรียน : บทเรียน

จำนวนหน้า : 250 หน้า

 • Marketing Automation

Marketing Automation การตลาดแห่งยุคอนาคต


บทเรียนโดย : magnetolabs

จำนวนบทเรียน : บทเรียน

จำนวนหน้า : 29 หน้า

 • คลังศัพท์ Toeic 750 คำ

คลังศัพท์ Toeic 750 คำ

รวมรวบคำศัพท์สำหรับสอบ Toeic กว่า 750 คำ


บทเรียนโดย : XChange English

จำนวนบทเรียน : บทเรียน

จำนวนหน้า : 77 หน้า

 • “ฉลาดรู้เน็ต” เล่มนี้จะเป็นอีกส่วนสำคัญในการสร้างองค์ความรู้เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะส่งเสริมให้คนไทยคุ้นเคยกับการใช้อินเทอร์เน็ต มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้งาน

  ฉลาดรู้เน็ต Internet of Things

ฉลาดรู้เน็ต Internet of Things

“ฉลาดรู้เน็ต” เล่มนี้จะเป็นอีกส่วนสำคัญในการสร้างองค์ความรู้เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะส่งเสริมให้คนไทยคุ้นเคยกับการใช้อินเทอร์เน็ต มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้งาน


บทเรียนโดย : ICT

จำนวนบทเรียน : บทเรียน

จำนวนหน้า : 162 หน้า

 • “ฉลาดรู้เน็ต ตอน Trust on Internet (ToI)” มีเป้าหมายให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ เพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันก่อนตกเป็นเหยื่อของภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ด้วยกลเม็ดเคล็ดลับ

  ฉลาดรู้เน็ต Trust on Internet

ฉลาดรู้เน็ต Trust on Internet

“ฉลาดรู้เน็ต ตอน Trust on Internet (ToI)” มีเป้าหมายให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ เพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันก่อนตกเป็นเหยื่อของภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ด้วยกลเม็ดเคล็ดลับ


บทเรียนโดย : ICT

จำนวนบทเรียน : บทเรียน

จำนวนหน้า : 162 หน้า

 • “ฉลาดรู้เน็ต Trust on Mobile Internet” เล่มนี้ จะเป็นการต่อยอดเนื้อหาจากเล่มที่ผ่านมา โดยส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการใช้ Mobile Internet อย่างมั่นคงปลอดภัย

  ฉลาดรู้เน็ต Trust on Mobile Internet

ฉลาดรู้เน็ต Trust on Mobile Internet

“ฉลาดรู้เน็ต Trust on Mobile Internet” เล่มนี้ จะเป็นการต่อยอดเนื้อหาจากเล่มที่ผ่านมา โดยส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการใช้ Mobile Internet อย่างมั่นคงปลอดภัย


บทเรียนโดย : ICT

จำนวนบทเรียน : บทเรียน

จำนวนหน้า : 162 หน้า

 • เดินศาสตร์ ศาสตร์แห่งการเดิน

เดินศาสตร์ ศาสตร์แห่งการเดิน


บทเรียนโดย : สสส และหมอชาวบ้าน

จำนวนบทเรียน : บทเรียน

จำนวนหน้า : 24 หน้า

 • Service Design Workbook

Service Design Workbook


บทเรียนโดย : TCDC

จำนวนบทเรียน : บทเรียน

จำนวนหน้า : 157 หน้า

 • เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนโชคร้าย ให้กลายเป็นพลังทวีทางการเงิน ด้วยทรัพย์สินที่ทรงพลังที่สุดในโลก

  "ชีวิตที่ติดลบ ไม่ใช่จุดจบของความมั่งคั่ง"

  เปลี่ยนหนี้เป็นอิสรภาพทางการเงิน

เปลี่ยนหนี้เป็นอิสรภาพทางการเงิน

เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนโชคร้าย ให้กลายเป็นพลังทวีทางการเงิน ด้วยทรัพย์สินที่ทรงพลังที่สุดในโลก


บทเรียนโดย : เครดิตบูโร

จำนวนบทเรียน : บทเรียน

จำนวนหน้า : 62 หน้า

 • 8 เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์

8 เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์


บทเรียนโดย : นิรันดร ทนงศักดิ์มนตรี

จำนวนบทเรียน : บทเรียน

จำนวนหน้า : 45 หน้า

 • คู่มือผู้ลงทุนฉบับลงทุนในหุ้น

คู่มือผู้ลงทุนฉบับลงทุนในหุ้น


บทเรียนโดย : เครดิตบูโร

จำนวนบทเรียน : บทเรียน

จำนวนหน้า : 76 หน้า

 • 3ขั้นตอนวิเคราะห์เจาะลึก ความต้องการลูกค้า บนโลกออนไลน์

  3ขั้นตอนวิเคราะห์เจาะลึก ความต้องการลูกค้า บนโลกออนไลน์

  3ขั้นตอนวิเคราะห์เจาะลึก ความต้องการลูกค้า

3ขั้นตอนวิเคราะห์เจาะลึก ความต้องการลูกค้า บนโลกออนไลน์

สําหรับ หนังสือ E-book ชุดนี้เราขอแบ่งปันข้อมูลที่เป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่ 3 หรือขั้นตอนการวิเคราะห์ลูกค้า Customer Analysis ซึ่งจะเป็นประโยชน์ และ ถือว่าเป็นบันได ต่อสําหรับการวางแผนในขั้นตอนต่อๆไป


บทเรียนโดย : Step Academy

จำนวนบทเรียน : บทเรียน

จำนวนหน้า : 24 หน้า

 • Social Media Marketing 101

  Social Media Marketing 101

  Social Media Marketing 101

Social Media Marketing 101

การทําการตลาดออนไลน์ 3 ปีให้หลังมาช่องทางที่จะขาดไปไม่ได้เลยคือช่องทางโซเชียลมีเดีย ที่เราเอาไว้ใช้อัปเดตข่าวสารบ้านเมือง ไปจนกระทั่งอัปเดตข่าวสารจากคนสนิท เพื่อน และ ครอบครัวของเรา สําหรับนักการตลาด โซเชียลมีเดียจึงยังคงเป็นช่องทางสําคัญที่ขาดไปไม่ได้


บทเรียนโดย : Step Digital Academy

จำนวนบทเรียน : บทเรียน

จำนวนหน้า : 32 หน้า

 • First Steps In Digital Marketing

  First Steps In Digital Marketing

  First Steps In Digital Marketing

First Steps In Digital Marketing

การเติบโตของเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นช่องทางใหญ่ที่จะช่วย สร้างโอกาสให้กับธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กที่พึ่งก่อตั้งไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ที่ดําเนินมา กว่าสิบปี และนั่นทําให้ Digital Marketing กลายมาเป็นส่วนสําคัญ


บทเรียนโดย : STEPS Academy

จำนวนบทเรียน : บทเรียน

จำนวนหน้า : 50 หน้า

 • GEN Yการพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่า

  GEN Yการพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่า

  GEN Yการพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่า

GEN Y การพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่า

 • คุณสมบัติเด่นๆของ Gen Y
 • สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสังคมได้เร็ว
 • มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์เป็นเครือข่าย
 • คิดไปข้างหน้า กล้าเสี่ยง ชอบเรื่องท้าทาย
 • มีความคิดสร้างสรรค์ เปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆ
 • ชอบความเป็นกันเองและบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์
 • อยากประสบความสําเร็จและความก้าวหน้าที่รวดเร็ว

 • บทเรียนโดย : อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

  จำนวนบทเรียน : บทเรียน

  จำนวนหน้า : 25 หน้า

  วัยใส วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต เล่ม 1

  เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน หากเราไม่ก้าวให้ทัน เราก็อาจจะตกยุคไปโดย ไม่รู้ตัว ด้วยเหตุนี้ทําให้คนในทุกๆรุ่น ทั้ง Gen Z จนถึง Baby Boomer ใช้อินเทอร์เน็ต กันมากขึ้น


  บทเรียนโดย : ETDA

  จำนวนบทเรียน : บทเรียน

  จำนวนหน้า : 90 หน้า

  วัยใส วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต เล่ม 2

  หนังสือเล่มนี้จัดทําขึ้นภายใต้โครงการสร้างความตระหนักในการ ใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ หรือ Internet for Better Life (IFBL) เพื่อสื่อสารกับคนทุกกลุ่ม ทุกวัยอย่างเข้าใจง่าย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และผู้สูงอายุ


  บทเรียนโดย : ETDA

  จำนวนบทเรียน : บทเรียน

  จำนวนหน้า : 118 หน้า

  เทคนิคง่ายๆ สนุกกับภาษาอังกฤษ

  คงไม่มีใครปฏิเสธว่าความสนุกคือสิ่งสำคัญต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เราเรียนรู้จาก ประสบการณ์ของผู้เรียนของเราที่ได้สัมผัสการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เพลิดเพลินกับ วอลล์สตรีทอิงลิชในแบบที่คุณหาไม่ได้จากที่ไหน เราจึงได้นำเอาเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษ ที่คุณพบบ่อยในชีวิตประจำวันมารวบรวมเป็นเล่มให้คุณได้นำไปอ่านเล่น และส่งต่อให้เพื่อนๆ


  บทเรียนโดย : วอลล์สตรีทอิงลิช

  จำนวนบทเรียน : บทเรียน

  จำนวนหน้า : 17 หน้า

  การพัฒนาเจ้าหน้าที่บริการลูกค้ามืออาชีพ

  การพัฒนาเจ้าหน้าที่บริการลูกค้ามืออาชีพ


  บทเรียนโดย : อาจารยป์กรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

  จำนวนบทเรียน : บทเรียน

  จำนวนหน้า : 23 หน้า

  ใช้เน็ตอย่างไร ให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์

 • เล่นโซเชียลมีเดียให้ปลอดภัย “รู้” ไว้เลี่ยงอันตราย
 • ลดเถอะ! เลิกซะ!! 9 เสี่ยง!!!บนสังคมออนไลน์
 • พาสเวิร์ด ตั้งให้ยาก แต่จำให้ได้ ไม่แชร์กับใคร และเปลี่ยนบ่อยๆ
 • แค่มือถือหาย อาจจะร้ายกว่าที่คิด
 • รู้ทันภัยไซเบอร์ ทำธุรกรรมออนไลน์อย่างไรให้หายห่วง
 • เช็กก่อนช็อปออนไลน์
 • ร้องเรียนอย่างไรดี เมื่อมีปัญหาซื้อของออนไลน์
 • 10 คำแนะนำ เพื่อเลี่ยงภัยคุกคามทางอีเมล

 • บทเรียนโดย : ETDA

  จำนวนบทเรียน : บทเรียน

  จำนวนหน้า : 24 หน้า

  คู่มือวิธีสร้างแรงจูงใจให้กับผู้อื่น…ในฐานะโค้ช

  โค้ช คือผู้ที่สามารถจูงใจให้ผู้อื่น ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ให้ มากที่สุด เพราะตามความคิดแล้วคนเรายังใช้ศักยภาพของตัวเองไปน้อยมากไม่ ถึง 10% ด้วยซ้ํา เพราะเขาจะติดกับความคิดและอารมณ์เชิงลบ ทําให้หยุดการ กระทําที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง


  บทเรียนโดย : อาจารยป์กรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

  จำนวนบทเรียน : บทเรียน

  จำนวนหน้า : 47 หน้า

  คู่มือการเริ่มต้นเป็นวิทยากรภายในองค์กร

  ผมเปิดคอลัมน์นี้ขึ้นมาเพราะตลอดเวลาที่ผมไปฝึกอบรมให้กับองค์กรต่างๆ ผมชอบชวนให้ ผู้เข้าอบรมที่สนใจในหลักสูตรที่ผมสอนนําไปใช้ในการฝึกอบรมพนักงานภายในต่อๆ ไป


  บทเรียนโดย : อาจารยป์กรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

  จำนวนบทเรียน : บทเรียน

  จำนวนหน้า : 13 หน้า

  การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย 5Q

 • IQ = การคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด
 • EQ = การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง
 • AQ = การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย
 • OQ = การแสดงผลงานที่มีคุณค่า
 • SQ = การเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมอันดีของตัวเอง

 • บทเรียนโดย : อาจารยป์กรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

  จำนวนบทเรียน : บทเรียน

  จำนวนหน้า : 29 หน้า

  คู่มือจิ๋วเล่มที่ 1 แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา

 • หลักการสําคัญในฐานะโค้ช
 • ทําให้เขาเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง
 • เขาต้องเป็นผู้อยากเปลี่ยน ไม่ใช่มีใครบังคับ
 • เขาต้องรู้สึกว่าสามารถกระทําในสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงได้
 • ทําให้เขารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงทําได้ง่ายๆ และน่าสนใจ
 • หลุมพรางที่เขาเจออยู่เป็นแค่ความคิดของเขากับเรื่องนั้นๆ เท่านั้น
 • เขาสามารถเลือกที่จะคิดในอีกด้านหนึ่งได้ด้วยตัวเขาเอง

 • บทเรียนโดย : อาจารยป์กรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

  จำนวนบทเรียน : บทเรียน

  จำนวนหน้า : 23 หน้า

  คู่มือจิ๋วเล่มที่ 2 เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ

  ผมเชื่อว่า “คนทุกคนรักตัวเอง!” อย่า! ให้อารมณ์เชิงลบมากัดกร่อนศักยภาพขอบเราเลยครับ คุณสามารถจัดการอารมณที่ไม่ต้องการได้ด้วยตัวคุณเอง คุณจะมีความสุข คุณจะประสบความสําเร็จ คุณจะได้รับการยอมรับ แค่คุณจัดการอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นให้ลดน้อยหรือหายไปได้


  บทเรียนโดย : อาจารยป์กรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

  จำนวนบทเรียน : บทเรียน

  จำนวนหน้า : 18 หน้า

  คู่มือจิ๋วเล่มที่ 3 พัฒนาตัวเองกันดีกว่า...ง๊าย..ง่าย


  บทเรียนโดย : อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

  จำนวนบทเรียน : บทเรียน

  จำนวนหน้า : 15 หน้า

  คู่มือจิ๋วเล่มที่ 4 เปลี่ยนวิธีคิดใหม่...ชีวิตดีขึ้นแน่นอน


  บทเรียนโดย : อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

  จำนวนบทเรียน : บทเรียน

  จำนวนหน้า : 16 หน้า

  คู่มือจิ๋วเล่มที 5 สนุกกับตัวอักษร A-Z ให้แง่คิดดีๆ


  บทเรียนโดย : อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

  จำนวนบทเรียน : บทเรียน

  จำนวนหน้า : 17 หน้า