LMS - Thairung Group

Enter your keyword

รางวัลเชิดชูเกีรยติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลทางธุรกิจ ปี 2562

รางวัลเชิดชูเกีรยติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลทางธุรกิจ ปี 2562

IN รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจ
Investor Name:
Thairung Group
Published Date:
July 24, 2019
Location:
ณ สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
Value:
Architecture:
Thairung Group
About Project

รางวัลเชิดชูเกีรยติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลทางธุรกิจ ประจำปี 2562

บริษัทในกลุ่มไทยรุ่ง เข้ารับหนังสือรับรองการเชิดชูเกีรยติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลทางธุรกิจ ณ สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ กับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนี้

1. ธุรกิจขนาดเล็ก (สมัคร 82 บริษัท ผ่านเกณฑ์ 32 บริษัท) : รับโล่และหนังสือรับรองผ่านเกณฑ์

– บริษัท บิซรีซอร์ส จำกัด

   รับหนังสือรับรองและโล่ และเป็นตัวแทนในธุรกิจขนาดเล็ก ร่วมเสวนาในหัวข้อ ธรรมาภิบาล : สานประโยชน์ อย่างยุติธรรม

2. ธุรกิจขนาดใหญ่ (สมัคร 46 บริษัท ผ่านเกณฑ์ 32 บริษัท) : รับหนังสือรับรองผ่านเกณฑ์
– บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด
– บริษัท วี พี ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
– บริษัท บิซมอเตอร์ส จำกัด